Gasten over Het Letselhuis

Eerdere bezoekers aan Het Letselhuis gaven ons feedback, hoe zij - bij ons aan tafel -  het verloop van hun zaak ervaren hebben. In het belang van onze huidige en toekomstige gasten proberen wij onze dienstverlening zo voor onze huidige en toekomstige gasten steeds verder te verbeteren. Uw feedback en aanbeveling bij derden stellen wij bijzonder op prijs!

Feedback van een onderneemster na afronding van haar zaak (augustus 2017)

"Ik ben enorm geholpen als ondernemer, een goed gesprek onder deskundige onafhankelijke leiding, duidelijkheid en ik wist waar ik aan toe was. Ik heb tijd gekregen voor mijn herstel om mijn toekomst weer op te kunnen pakken. Ik wil je enorm bedanken voor het succesvol afronden van mijn case".

Feedback van een hardwerkend innovatief onderneemster die in juni 2014 een ongeval overkwam, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakte en samen met haar belangenbehartiger Het Letselhuis begin 2016 benaderde om in samenspraak met mijn belangenbehartiger en de verzekeraar onder leiding van onafhankelijk bemiddelaar mr. Gerrit Hulsbergen en rekenkundige Jessica Laumen (partner Reken Kamer) samen in gesprek te gaan over de aanpak en oplossing van haar letselschadezaak. In augustus 2017 werd haar zaak tot volle tevredenheid van alle partijen afgerond na 2 bezoeken met alle partijen, een financiële analyse en een teleconferentie. De onderneemster kan weer gaan doen waar haar passie ligt en zij goed in is: ondernemen!

De kracht van bemiddeling

De kracht van bemiddeling en menselijke doorbreking van administratieve processen (maart 2017): “De bemiddeling tussen partijen werden voor mij op veilige, rustige , bedachtzame manier uitgevoerd. De communicatie tussen partijen en met partijen verliep helder en begrijpend. Ik voelde me omringd met een gevoel van veiligheid, hierdoor voelde ik mij vrij om alles te uiten waar ik tegen aan liep. Het traject van onbegrip tussen partijen, sloeg om in begrip tussen partijen.

Bij deze spreek ik dan ook mijn dankbaarheid richting u uit. Ik raad iedereen aan die met een conflict heeft te maken, om via organisatie die vanuit uw drive wordt aangestuurd in zee te gaan”

Feedback van een slachtoffer in een 8 jaar oude zaak. Samen met haar advocaat en de verzekeraar bezocht zij onze Interventie Kamer waarbij partijen aanvankelijk dachten dat een procedure echt onvermijdelijk was. Hiervoor is Het Letselhuis opgericht. Onafhankelijk multidisciplinair herstelgericht advies ter versnelling van de afhandeling van letselzaken met een menselijk gezicht.

langlopende letselschadezaak

"Ik had een langlopende letselschadezaak, waarin ik met de verzekeraar in een stevige discussie zat over de gevolgen van een mij in mijn jeugd overkomen verkeersongeval en de schade die ik daardoor leed. Wij kwamen er maar niet uit. Het Letselhuis wist voor mij de deur weer te openen om met mensen van de verzekeraar aan tafel te komen. Samen hadden wij een stevig, maar goed gesprek, waarin wij mijn zaak tot een oplossing wisten te brengen. Beide partijen hebben water bij de wijn gedaan. Ik kan het ongeval nu achter mij laten en verder met mijn leven gaan. Een bezoek aan Het Letselhuis kan ik zeer aanbevelen. Zij zijn echt deskundig en onafhankelijk!” (Uit een bemiddeling – Februari 2017).

10 jaar oude letselschade

“Een 10 jaar oude letselschade kon na veel discussie over (medische) causaliteit en schadeposten toch samen aan tafel bij Het Letselhuis - zonder inschakeling van de rechter - worden opgelost na een gemeenschappelijke verzekeringskundige en arbeidsdeskundig interventie via Het Letselhuis met één goed gesprek. Alle knelpunten kwamen ter tafel en konden zo open onder neutrale leiding besproken en toegelicht worden. Ik stond daarbij centraal, voelde mij gehoord en gekend en kan nu weer verder vorm aan mijn leven geven ”

Uit een bemiddeling - september 2016 "

Mediation

"Op 9 juni 2016 hadden wij een afspraak bij het Letselhuis i.v.m. een mediation. Wij waren al 12 jaar bezig met een letselschadezaak en een mediation was de laatste stap, die wij konden doen voor het starten van een gerechtelijke procedure. Ik heb een hele positieve ervaring met dit bureau. Dhr. Hulsbergen begeleidde de mediation in goede banen en wist de juiste knelpunten eruit te halen en te bespreken. Deze dag werd er echt naar je geluisterd en gezocht naar passende oplossingen. We kregen voldoende de tijd om tussentijds te overleggen, waar dat nodig was. Op 9 juni 2016 hebben wij dus ook met behulp van het Letselhuis een punt kunnen zetten achter de langlopende letselschadezaak van 12 jaar oud. We er goed uitgekomen. Dit was zeker niet gelukt zonder deze mediation! Ik wil mensen dit bureau dan ook echt aanbevelen! Zulke goede zorgen, nette communicatie, goed overleg en een goede afwikkeling van de zaak. Ook hadden wij al heel snel daarna de gemaakte afspraken van die dag binnen. Echt een aanrader! "

Uit een mediation van juni 2016

Werken met Het Letselhuis

Partijen die Het Letselhuis hebben bezocht ervaren onze dienstverlening en wijze van schadevaststelling en oplossing van discussiepunten als een verademing, ten opzichte van hoe het daarvoor verliep. Een veelal traag verlopend, voornamelijk schriftelijk administratief behandelingsproces. Dit wordt als kil en onpersoonlijk ervaren en veroorzaakt veel onzekerheid vooral omdat onduidelijk is wanneer een (heldere) reactie volgt wat wel/ niet aanvaardbaar geacht wordt.

Samen aan tafel krijgt de afwikkeling een gezicht en daarmee ander verloop en gaat het over de dingen die echt besproken moeten worden met een luisterend oor. Met onafhankelijk deskundigen uit diverse disciplines die met elkaar samenwerken en op afroep beschikbaar wordt alles weer begrijpelijk en de afhandeling enorm versneld. Zowel het slachtoffer, advocaat en de verzekeraar waarderen onze inzet met een hoge tevredenheid met aanzienlijk minder discussie en lagere kosten door een efficiëntere aanpak.

Werken met Het Letselhuis

Partijen die Het Letselhuis hebben bezocht ervaren onze dienstverlening en wijze van schadevaststelling en oplossing van discussiepunten als een verademing, ten opzichte van hoe het daarvoor verliep. Een veelal traag verlopend, voornamelijk schriftelijk administratief behandelingsproces. Dit wordt als kil en onpersoonlijk ervaren en veroorzaakt veel onzekerheid vooral omdat onduidelijk is wanneer een (heldere) reactie volgt wat wel/ niet aanvaardbaar geacht wordt.

Samen aan tafel krijgt de afwikkeling een gezicht en daarmee ander verloop en gaat het over de dingen die echt besproken moeten worden met een luisterend oor. Met onafhankelijk deskundigen uit diverse disciplines die met elkaar samenwerken en op afroep beschikbaar wordt alles weer begrijpelijk en de afhandeling enorm versneld. Zowel het slachtoffer, advocaat en de verzekeraar waarderen onze inzet met een hoge tevredenheid met aanzienlijk minder discussie en lagere kosten door een efficiëntere aanpak.

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01