De Medische Kamer

Deze kamer voorziet in deskundig onafhankelijk medisch oordeel en administratieve ondersteuning met een:

•    excellent beproefd digitaal medisch dossier;

•    hoog gekwalificeerd medisch secretariaat;

•    medisch onafhankelijk advies in :

  • in ongevallenzaken
  • in letselschadezaken
  • in aov zaken
  • portefeuille analyse als quickscan of gedetailleerde medische audit
  • woonlasten gerelateerde producten gekoppeld aan arbeidsongeschiktheid

 


(Ongevals-)gerelateerde medische klachten kunnen zo snel op een onafhankelijke manier worden vastgesteld. Zij vormen de basis waarvan andere deskundigen de vertaalslag naar uitval / arbeids(on)geschiktheid kunnen maken ter begroting van de schade.

Enorme versnelling van en kwaliteitsverbetering in het medisch traject kan bereikt worden met inzet van MedFile®, Medi-Office bv en de Raadsarts®

Het in de schadeafwikkeling geintegreerde proces wordt zo sterk vereenvoudigd en gestroomlijn en vormt zo geen vertragende factor meer.

Medi-Office verzorgt in uw opdracht  conform de daarvoor geldende privacy regelingen het beheer en verwerking van de medische informatie en digitaal ter beschikking daar van aan door u aan te wijzen medisch adviseurs. Zo kunnen de medisch adviseurs van beide partijen zich voorbereiden, overleggen en adviseren op een moment dat het hen uitkomt en werken samen vanuit één geordend en toegankelijk dossier. Partijen kunnen  desgewenst ook eenvoudig aan delen van dit overleg deelnemen. Impasses in het medisch traject kunnen zo snel en adequaat worden opgelost. Naar behoefte kan bij blijvend verschil van mening een onafhankelijk deskundige worden  geconsulteerd helderheid te scheppen. Dit met in achtneming van de hiervoor geldende privacy regelingen. Dubbelwerk wordt voorkomen. Informatie is beschikbaar, het proces wordt versneld en gestroomlijnd en op kosten en doorlooptijd kan aanzienlijk worden bespaard terwijl elke partij zijn eigen medisch adviseur kan blijven houden.

Medi-Office verzorgt de verslaglegging van het (teleconferentie-)overleg inclusief de voorbereiding, het opvragen en ter beschikking stelling van de informatie met desgewenst digitale opname en dat de juiste personen toegang krijgen tot de uitsluitend voor hen relevante informatie daarbij gebruikmakend van MedFile® een beproefd en beveiligd webbased digitaal systeem uitsluitend toegankelijk voor daartoe gemachtigden voor hen relevante informatie.

De Raadsarts®

De raadsarts is een onafhankelijk arts die u een luisterend oor biedt, desgewenst met raad en daad ter zijde staat bij vragen en gericht is uw herstel zorgt dat uw belangenbehartiger en de schadebehandelaar en evt. medisch adviseurs van beide partijen optimaal worden geïnformeerd over wat nodig is voor een goede schade-afhandeling. De raadsarts heeft persoonlijk contact met u zonder dat hij/zij de rol van uw huisarts of behandelend artsen overneemt. Hij/zij bespreekt met u uw herstel, of dat optimaal verloopt en is voor u is bij vragen op medisch gebied en voor u de tijd heeft uw vragen te beantwoorden. Hij/zij kan in overleg met u contact leggen met wie dat nuttig lijkt. Het verslag van uw overleg met de raadsarts krijgt u ter goed keuring voorgelegd. Pas daarna gaat het naar de verzekeraar toe. Op ieder gewenst moment kunt u maar kan de raadsarts ook stoppen met zijn/haar advieswerk, waarbij terug gegaan wordt naar het systeem dat ieder zijn eigen medisch adviseur heeft.  

Medische aansprakelijkheid

In medisch aansprakelijkheidszaken bestaat de mogelijkheid tot contact met de raadsarts op een vroeg moment  als  luisterend onafhankelijk medisch oor en om vast te stellen welke informatie relevant lijkt om op te vragen en te beoordelen of er wel of niet sprake is van medisch verwijtbaar handelen danwel een niet verwijtbare complicatie met een goede onafhankelijke beoordeling en verslaglegging van het besprokene. De raadsarts onthoudt zich van een oordeel of verwijtbaar gehandeld is. Dat is aan de medisch adviseurs en behandelaren van partijen. Wel kan met de raadsarts over herstel gesproken worden en wat daartoe mogelijk lijkt. 

Ook kan deze Kamer adviseren over en bemiddelen in onafhankelijk medisch onderzoek door externe medisch deskundigen die op een onafhankelijke en deskundige wijze antwoord op deze vraag kunnen geven.

Onderzoek zorginstellingen

In opdracht van zorginstellingen kunnen door ons onafhankelijke (medische) onderzoeken worden opgezet, verricht en begeleid ter beoordeling en of verbetering van de dienstverlening binnen deze instellingen met inachtneming van de daarbij behorende vertrouwelijkheid.

Dienstverlening

  • Onafhankelijk mensgericht medisch advies ter beoordeling van de medische (gezondheids-) situatie, restgevolgen, beperkingen en blijvende invaliditeit
  • Is in medische zin gehandeld conform de verwachting van een redelijk en bekwaam handelend beroepsgenoot
  • Verzorging onafhankelijk medisch expertise onderzoek
  • Ondersteuning bij beheer- en uitwerking medische informatie en adviezen

Kosten

Partners

  • Een multidisciplinair netwerk van onafhankelijk werkend medisch specialisten
Algemeen Medische Kamer Specialist
Het Letselhuis B.V.
Drs F.J.F. Hulsbergen Directeur Medische Zaken, Raadsarts
Medi-Office bv
Branche: Medisch Advieswerk
Functie: Directeur Medische Zaken, Raadsarts
Medi-Office bv
Medi-Office bv
Branche: Medisch adviesbureau
mw. mr. dr. R. Wijne
Wijne Health Law
Branche: Gezondheidsrecht
Functie: Adviseur gezondheidsrecht

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01