De Re-integratie Kamer

Binnen deze Kamer is een exclusieve en unieke samenwerking met RANDSTAD HR Solutions tot stand gekomen. Deze grote onafhankelijke landelijk werkende arbeidsbemiddelaar die in een afzonderlijke werkmaatschappij van Het Letselhuis alles in het werk stelt om letselklanten / arbeidsongeschikt geraakte personen in een zo kort mogelijk tijdsbestek terug te brengen in hun eigen, of aangepast passend werk rekeninghoudend met hun specifieke mogelijkheden en de vraag naar werk op de arbeidsmarkt. Waar mogelijk worden aanwezige subsidieregelingen daarbij benut. Bijkomend voordeel is dat vooraf een goede inschatting kan worden gemaakt van de hieraan verbonden kosten.

Bij discussie over eventueel verlies aan arbeidsvermogen en of er voor de verzekeraar wel een re-integratie verplichting bestaat, kan door De Re-integratiekamer onder voorbehoud van alle rechten een arbeidsbemiddelingvoucher  worden verstrekt. Zo kan desgewenst een impasse worden doorbroken, waarbij deze discussie niet langer een obstakel vormt om de letselklant / de arbeidsongeschikte toch actief naar passend werk te kunnen bemiddelen en deze zo zijn eigen toekomst met deskundige hulp weer ter hand kan nemen.

Dienstverlening

  • Behoud van eigen werk bij arbeidsongeschiktheid en niet verlenging tijdelijke dienstverband(en) door werkgever
  • (Tijdelijke) plaatsing in ander passend werk
  • Werk aansluitend op de vraag in de arbeidsmarkt en de
  • belangstelling en mogelijkheden van betrokkene
  • Zoeken van competente vervangende arbeidskracht voor arbeidsongeschiktgeraakte zelfstandigen

Kosten

Partners

Algemeen Re-integratie Kamer Specialist
Het Letselhuis Reintegratie B.V.
mw I. Raimondo
Randstad HR Solution B.V.
Functie: HR Manager
J. Schrok
EHC Arbeidsreintegratie & Zorgmanagement

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01